Sambapos kapanma hatası

merhaba arkadaslar oyle bır sorun yasıyorum ve sambapos kapanıyor sonra tekrar actıgımsa sql baglanamadı hatası verıyor .

sambapos versıyan : 5,7,4
sql versıyon : 2022
windows versıyon : win11

Bu iletişim kutusu yerine JIT hata ayıklamayı çağırma
hakkında detaylı bilgi için bu iletinin sonuna bakın.

************** Özel Durum Metni **************
System.Data.Entity.Core.EntityException: The underlying provider failed on Open. —> System.Data.SqlClient.SqlException: Login failed for user ‘sa’.
konum: System.Data.SqlClient.SqlInternalConnectionTds…ctor(DbConnectionPoolIdentity identity, SqlConnectionString connectionOptions, SqlCredential credential, Object providerInfo, String newPassword, SecureString newSecurePassword, Boolean redirectedUserInstance, SqlConnectionString userConnectionOptions, SessionData reconnectSessionData, DbConnectionPool pool, String accessToken, Boolean applyTransientFaultHandling, SqlAuthenticationProviderManager sqlAuthProviderManager)
konum: System.Data.SqlClient.SqlConnectionFactory.CreateConnection(DbConnectionOptions options, DbConnectionPoolKey poolKey, Object poolGroupProviderInfo, DbConnectionPool pool, DbConnection owningConnection, DbConnectionOptions userOptions)
konum: System.Data.ProviderBase.DbConnectionFactory.CreatePooledConnection(DbConnectionPool pool, DbConnection owningObject, DbConnectionOptions options, DbConnectionPoolKey poolKey, DbConnectionOptions userOptions)
konum: System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.CreateObject(DbConnection owningObject, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal oldConnection)
konum: System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.UserCreateRequest(DbConnection owningObject, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal oldConnection)
konum: System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.TryGetConnection(DbConnection owningObject, UInt32 waitForMultipleObjectsTimeout, Boolean allowCreate, Boolean onlyOneCheckConnection, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal& connection)
konum: System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.TryGetConnection(DbConnection owningObject, TaskCompletionSource1 retry, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal& connection) konum: System.Data.ProviderBase.DbConnectionFactory.TryGetConnection(DbConnection owningConnection, TaskCompletionSource1 retry, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal oldConnection, DbConnectionInternal& connection)
konum: System.Data.ProviderBase.DbConnectionInternal.TryOpenConnectionInternal(DbConnection outerConnection, DbConnectionFactory connectionFactory, TaskCompletionSource1 retry, DbConnectionOptions userOptions) konum: System.Data.ProviderBase.DbConnectionClosed.TryOpenConnection(DbConnection outerConnection, DbConnectionFactory connectionFactory, TaskCompletionSource1 retry, DbConnectionOptions userOptions)
konum: System.Data.SqlClient.SqlConnection.TryOpenInner(TaskCompletionSource1 retry) konum: System.Data.SqlClient.SqlConnection.TryOpen(TaskCompletionSource1 retry)
konum: System.Data.SqlClient.SqlConnection.Open()
konum: System.Data.Entity.Infrastructure.Interception.DbConnectionDispatcher.<>c.b__13_0(DbConnection t, DbConnectionInterceptionContext c)
konum: System.Data.Entity.Infrastructure.Interception.InternalDispatcher1.Dispatch[TTarget,TInterceptionContext](TTarget target, Action2 operation, TInterceptionContext interceptionContext, Action3 executing, Action3 executed)
konum: System.Data.Entity.Infrastructure.Interception.DbConnectionDispatcher.Open(DbConnection connection, DbInterceptionContext interceptionContext)
konum: System.Data.Entity.Core.EntityClient.EntityConnection.b__55_0()
konum: System.Data.Entity.Infrastructure.DbExecutionStrategy.<>c__DisplayClass17_0.b__0()
konum: System.Data.Entity.Infrastructure.DbExecutionStrategy.Execute[TResult](Func1 operation) konum: System.Data.Entity.Infrastructure.DbExecutionStrategy.Execute(Action operation) konum: System.Data.Entity.Core.EntityClient.EntityConnection.Open() --- İç özel durum yığını izlemesinin sonu --- konum: System.Data.Entity.Core.EntityClient.EntityConnection.Open() konum: System.Data.Entity.Core.Objects.ObjectContext.EnsureConnection(Boolean shouldMonitorTransactions) konum: System.Data.Entity.Core.Objects.ObjectContext.ExecuteInTransaction[T](Func1 func, IDbExecutionStrategy executionStrategy, Boolean startLocalTransaction, Boolean releaseConnectionOnSuccess)
konum: System.Data.Entity.Core.Objects.ObjectQuery1.<>c__DisplayClass41_0.<GetResults>b__0() konum: System.Data.Entity.Infrastructure.DbExecutionStrategy.Execute[TResult](Func1 operation)
konum: System.Data.Entity.Core.Objects.ObjectQuery1.GetResults(Nullable1 forMergeOption)
konum: System.Data.Entity.Core.Objects.ObjectQuery1.<System.Collections.Generic.IEnumerable<T>.GetEnumerator>b__31_0() konum: System.Data.Entity.Internal.LazyEnumerator1.MoveNext()
konum: System.Linq.Enumerable.SingleOrDefault[TSource](IEnumerable1 source) konum: System.Data.Entity.Core.Objects.ELinq.ObjectQueryProvider.<>c__141.b__14_2(IEnumerable1 sequence) konum: System.Data.Entity.Core.Objects.ELinq.ObjectQueryProvider.ExecuteSingle[TResult](IEnumerable1 query, Expression queryRoot)
konum: System.Data.Entity.Core.Objects.ELinq.ObjectQueryProvider.System.Linq.IQueryProvider.Execute[TResult](Expression expression)
konum: System.Linq.Queryable.SingleOrDefault[TSource](IQueryable1 source) konum: Samba.Infrastructure.Data.SqlData.EFWorkspace.Single[T](Expression1 expression, Expression`1 includes)
konum: Samba.Services.Implementations.SettingsModule.ProgramSettings.GetSetting(String valueName)
konum: Samba.Services.Implementations.SettingsModule.SettingService.GetProgramSetting(String settingName)
konum: Samba.GoOrder.Trendyol.TrendyolModule.SeriLogVerbose(String stage, String description, String data)
konum: Samba.GoOrder.Trendyol.TrendyolModule.(Object , EventArgs )
konum: System.Windows.Forms.Timer.OnTick(EventArgs e)
konum: System.Windows.Forms.Timer.TimerNativeWindow.WndProc(Message& m)
konum: System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)

************** Yüklü Derlemeler **************

mscorlib
Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 4.0.0.0
Win32 Sürümü: 4.8.9181.0 built by: NET481REL1LAST_C
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.dll

Samba.Presentation

Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 5.7.8728.22199
Win32 Sürümü: 5.7.8728.22199
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SambaPOS5/Samba.Presentation.exe

PresentationFramework

Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 4.0.0.0
Win32 Sürümü: 4.8.9220.0
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationFramework.dll

WindowsBase

Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 4.0.0.0
Win32 Sürümü: 4.8.9220.0 built by: NET481REL1LAST_C
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/WindowsBase/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/WindowsBase.dll

System.Core

Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 4.0.0.0
Win32 Sürümü: 4.8.9220.0 built by: NET481REL1LAST_C
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll

System

Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 4.0.0.0
Win32 Sürümü: 4.8.9220.0 built by: NET481REL1LAST_C
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll

PresentationCore

Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 4.0.0.0
Win32 Sürümü: 4.8.9220.0 built by: NET481REL1LAST_C
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_32/PresentationCore/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationCore.dll

System.Xaml

Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 4.0.0.0
Win32 Sürümü: 4.8.9220.0 built by: NET481REL1LAST_C
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xaml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xaml.dll

System.Configuration

Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 4.0.0.0
Win32 Sürümü: 4.8.9032.0 built by: NET481REL1
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll

System.Xml

Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 4.0.0.0
Win32 Sürümü: 4.8.9032.0 built by: NET481REL1
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll

Samba.Presentation.Controls

Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 5.7.8728.22134
Win32 Sürümü: 5.7.8728.22134
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SambaPOS5/Samba.Presentation.Controls.DLL

Samba.Infrastructure

Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 5.7.8728.22103
Win32 Sürümü: 5.7.8728.22103
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SambaPOS5/Samba.Infrastructure.DLL

DevExpress.Data.v17.2

Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 17.2.13.0
Win32 Sürümü: 17.2.13.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SambaPOS5/DevExpress.Data.v17.2.DLL

DevExpress.Xpf.Core.v17.2

Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 17.2.13.0
Win32 Sürümü: 17.2.13.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SambaPOS5/DevExpress.Xpf.Core.v17.2.DLL

Anonymously Hosted DynamicMethods Assembly

Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 0.0.0.0
Win32 Sürümü: 4.8.9181.0 built by: NET481REL1LAST_C
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_32/mscorlib/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/mscorlib.dll

Microsoft.Practices.ServiceLocation

Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 1.0.0.0
Win32 Sürümü: 1.0.0.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SambaPOS5/Microsoft.Practices.ServiceLocation.DLL

Samba.Presentation.Services

Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 5.7.8728.22111
Win32 Sürümü: 5.7.8728.22111
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SambaPOS5/Samba.Presentation.Services.DLL

Microsoft.GeneratedCode

Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 1.0.0.0
Win32 Sürümü: 4.8.9032.0 built by: NET481REL1
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll

System.ComponentModel.Composition

Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 4.0.0.0
Win32 Sürümü: 4.8.9032.0
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.ComponentModel.Composition/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.ComponentModel.Composition.dll

Microsoft.Practices.Prism.MefExtensions

Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 4.0.0.0
Win32 Sürümü: 4.0.0.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SambaPOS5/Microsoft.Practices.Prism.MefExtensions.DLL

Microsoft.Practices.Prism

Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 4.0.0.0
Win32 Sürümü: 4.0.0.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SambaPOS5/Microsoft.Practices.Prism.DLL

Samba.Presentation.Common

Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 5.7.8728.22113
Win32 Sürümü: 5.7.8728.22113
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SambaPOS5/Samba.Presentation.Common.DLL

Samba.Persistance

Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 5.7.8728.22106
Win32 Sürümü: 5.7.8728.22106
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SambaPOS5/Samba.Persistance.DLL

Samba.Presentation.ClientLibrary

Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 5.7.8728.22140
Win32 Sürümü: 5.7.4.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SambaPOS5/Samba.Presentation.ClientLibrary.DLL

Samba.Services

Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 5.7.8728.22107
Win32 Sürümü: 5.7.8728.22107
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SambaPOS5/Samba.Services.DLL

Samba.CommonServices

Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 5.7.8728.22107
Win32 Sürümü: 5.7.8728.22107
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SambaPOS5/Samba.CommonServices.DLL

Samba.TimeClock

Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 0.0.0.0
Win32 Sürümü: 0.0.0.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SambaPOS5/Samba.TimeClock.DLL

Samba.GoOrder.Getir

Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 1.0.23.1011
Win32 Sürümü: 1.0.23.1011
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SambaPOS5/Samba.GoOrder.Getir.DLL

Samba.GoOrder.Jetrik

Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 1.0.23.1511
Win32 Sürümü: 1.0.23.1511
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SambaPOS5/Samba.GoOrder.Jetrik.DLL

Samba.GoOrder.Kitchenhub

Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 1.0.23.1210
Win32 Sürümü: 1.0.23.1210
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SambaPOS5/Samba.GoOrder.Kitchenhub.DLL

Samba.GoOrder.Migros

Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 1.0.0.1210
Win32 Sürümü: 1.0.0.1210
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SambaPOS5/Samba.GoOrder.Migros.DLL

Samba.GoOrder.Trendyol

Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 1.0.23.1511
Win32 Sürümü: 1.0.23.1511
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SambaPOS5/Samba.GoOrder.Trendyol.DLL

Samba.GoOrder.Yemeksepeti

Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 1.0.23.2010
Win32 Sürümü: 1.0.23.2010
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SambaPOS5/Samba.GoOrder.Yemeksepeti.DLL

Samba.Management

Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 5.7.8728.22197
Win32 Sürümü: 5.7.8728.22197
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SambaPOS5/Samba.Management.DLL

Samba.Addon.AdvancedTicketActions

Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 1.0.0.0
Win32 Sürümü: 5.7.8728.22199
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SambaPOS5/Samba.Presentation.exe

Samba.Addon.CalleridDevices

Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 1.0.0.0
Win32 Sürümü: 5.7.8728.22199
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SambaPOS5/Samba.Presentation.exe

Samba.Addon.CustomPrinters

Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 1.0.0.0
Win32 Sürümü: 5.7.8728.22199
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SambaPOS5/Samba.Presentation.exe

Samba.Addon.ScaleDevices

Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 1.0.0.0
Win32 Sürümü: 5.7.8728.22199
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SambaPOS5/Samba.Presentation.exe

Samba.Addon.TwitterOrders

Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 1.0.0.0
Win32 Sürümü: 5.7.8728.22199
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SambaPOS5/Samba.Presentation.exe

Samba.Addon.UrlPrinter

Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 1.0.0.0
Win32 Sürümü: 5.7.8728.22199
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SambaPOS5/Samba.Presentation.exe

Samba.Infrastructure.Data

Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 5.7.8728.22106
Win32 Sürümü: 5.7.8728.22106
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SambaPOS5/Samba.Infrastructure.Data.DLL

log4net

Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 2.0.12.0
Win32 Sürümü: 2.0.12.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SambaPOS5/log4net.DLL

Samba.Domain

Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 5.7.8728.22106
Win32 Sürümü: 5.7.8728.22106
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SambaPOS5/Samba.Domain.DLL

EntityFramework

Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 6.0.0.0
Win32 Sürümü: 6.400.420.21404
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SambaPOS5/EntityFramework.DLL

EntityFramework.SqlServer

Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 6.0.0.0
Win32 Sürümü: 6.400.420.21404
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SambaPOS5/EntityFramework.SqlServer.DLL

YamlDotNet

Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 3.7.0.0
Win32 Sürümü: 3.7.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SambaPOS5/YamlDotNet.DLL

GraphQL

Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 0.11.0.493
Win32 Sürümü: 0.11.0.493
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SambaPOS5/GraphQL.DLL

System.Data

Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 4.0.0.0
Win32 Sürümü: 4.8.9214.0 built by: NET481REL1LAST_B
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_32/System.Data/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.dll

FluentValidation

Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 3.4.0.0
Win32 Sürümü: 3.4.0.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SambaPOS5/FluentValidation.DLL

System.Web.Extensions

Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 4.0.0.0
Win32 Sürümü: 4.8.9220.0
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Web.Extensions/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/System.Web.Extensions.dll

System.Web

Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 4.0.0.0
Win32 Sürümü: 4.8.9220.0 built by: NET481REL1LAST_C
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_32/System.Web/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Web.dll

System.Drawing

Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 4.0.0.0
Win32 Sürümü: 4.8.9032.0 built by: NET481REL1
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll

DevExpress.Xpf.LayoutControl.v17.2

Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 17.2.13.0
Win32 Sürümü: 17.2.13.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SambaPOS5/DevExpress.Xpf.LayoutControl.v17.2.DLL

DevExpress.Mvvm.v17.2

Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 17.2.13.0
Win32 Sürümü: 17.2.13.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SambaPOS5/DevExpress.Mvvm.v17.2.DLL

DevExpress.Xpf.Grid.v17.2.Core

Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 17.2.13.0
Win32 Sürümü: 17.2.13.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SambaPOS5/DevExpress.Xpf.Grid.v17.2.Core.DLL

Samba.Localization

Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 5.3.8728.22104
Win32 Sürümü: 5.3.8728.22104
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SambaPOS5/Samba.Localization.DLL

PropertyTools

Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 2012.4.14.1
Win32 Sürümü: 2012.4.14.1
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SambaPOS5/PropertyTools.DLL

System.Runtime.Serialization

Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 4.0.0.0
Win32 Sürümü: 4.8.9032.0 built by: NET481REL1
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Serialization/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Serialization.dll

System.Windows.Forms

Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 4.0.0.0
Win32 Sürümü: 4.8.9181.0 built by: NET481REL1LAST_C
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll

System.Windows.Interactivity

Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 4.0.0.0
Win32 Sürümü: 2.0.20525.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SambaPOS5/System.Windows.Interactivity.DLL

PropertyTools.Wpf

Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 2012.4.14.1
Win32 Sürümü: 2012.4.14.1
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SambaPOS5/PropertyTools.Wpf.DLL

CefSharp

Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 101.0.150.0
Win32 Sürümü: 101.0.150.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SambaPOS5/CefSharp.DLL

Newtonsoft.Json

Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 13.0.0.0
Win32 Sürümü: 13.0.3.27908
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SambaPOS5/Newtonsoft.Json.DLL

GraphQL.Primitives

Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 4.0.2.0
Win32 Sürümü: 4.0.2.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SambaPOS5/GraphQL.Primitives.DLL

netstandard

Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 2.0.0.0
Win32 Sürümü: 4.8.9032.0
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/netstandard/v4.0_2.0.0.0__cc7b13ffcd2ddd51/netstandard.dll

GraphQL.Client

Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 4.0.2.0
Win32 Sürümü: 4.0.2.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SambaPOS5/GraphQL.Client.DLL

System.Net.Http

Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 4.0.0.0
Win32 Sürümü: 4.8.9032.0 built by: NET481REL1
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Net.Http/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Net.Http.dll

GraphQL.Client.Abstractions

Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 4.0.2.0
Win32 Sürümü: 4.0.2.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SambaPOS5/GraphQL.Client.Abstractions.DLL

ICSharpCode.AvalonEdit

Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 4.2.0.8783
Win32 Sürümü: 4.2.0.8783
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SambaPOS5/ICSharpCode.AvalonEdit.DLL

LinqToTwitterPcl

Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 3.1.2.18329
Win32 Sürümü: 3.1.2
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SambaPOS5/LinqToTwitterPcl.DLL

System.Runtime

Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 4.0.0.0
Win32 Sürümü: 4.8.9032.0
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Runtime.dll

System.Resources.ResourceManager

Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 4.0.0.0
Win32 Sürümü: 4.8.9032.0
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Resources.ResourceManager/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Resources.ResourceManager.dll

System.ComponentModel.Composition.resources

Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 4.0.0.0
Win32 Sürümü: 4.8.9032.0
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.ComponentModel.Composition.resources/v4.0_4.0.0.0_tr_b77a5c561934e089/System.ComponentModel.Composition.resources.dll

Samba.Localization.resources

Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 5.3.8728.22104
Win32 Sürümü: 5.3.8728.22104
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SambaPOS5/tr/Samba.Localization.resources.DLL

Stateless

Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 1.0.0.0
Win32 Sürümü: 1.0.0.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SambaPOS5/Stateless.DLL

DevExpress.Xpf.Themes.Office2016White.v17.2

Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 17.2.13.0
Win32 Sürümü: 17.2.13.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SambaPOS5/DevExpress.Xpf.Themes.Office2016White.v17.2.DLL

UIAutomationTypes

Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 4.0.0.0
Win32 Sürümü: 4.8.9220.0 built by: NET481REL1LAST_C
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/UIAutomationTypes/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/UIAutomationTypes.dll

UIAutomationProvider

Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 4.0.0.0
Win32 Sürümü: 4.8.9220.0 built by: NET481REL1LAST_C
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/UIAutomationProvider/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/UIAutomationProvider.dll

ReflectionHelperTypesPublicWrappers

Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 0.0.0.0
Win32 Sürümü: 17.2.13.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SambaPOS5/DevExpress.Xpf.Core.v17.2.dll

PresentationFramework.Aero2

Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 4.0.0.0
Win32 Sürümü: 4.8.9032.0 built by: NET481REL1
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework.Aero2/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationFramework.Aero2.dll

PresentationFramework.resources

Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 4.0.0.0
Win32 Sürümü: 4.8.9032.0
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework.resources/v4.0_4.0.0.0_tr_31bf3856ad364e35/PresentationFramework.resources.dll

FastButton

Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 1.0.0.0
Win32 Sürümü: 1.0.0.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SambaPOS5/FastButton.DLL

SMDiagnostics

Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 4.0.0.0
Win32 Sürümü: 4.8.9032.0 built by: NET481REL1
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/SMDiagnostics/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/SMDiagnostics.dll

System.ServiceModel.Internals

Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 4.0.0.0
Win32 Sürümü: 4.8.9032.0 built by: NET481REL1
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.ServiceModel.Internals/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/System.ServiceModel.Internals.dll

Bu detaylardan anlaşıldığı kadarı ile SQL bağlantı sorunu yaşıyorsunuz.
Sistemde birden fazla SQL sunucu kurulu olmadığına ve bağlantı ayarlarının doğru yapıldığını emin olun.
Ayrıca SQL yapılandırması kontrol ederek ve SQL sürümünü değiştirerek denemenizi tavsiye ederim.

@SametForever sistemde bırden fazla server kurulu degıl
baglantıo ayarları dogru cunkı zaten ( belırsız aralıklarda calısıyor 3 saat 5 saat 7 saat calısıp sonra kesılıyor 10 dakıka 15 dakıka sonra tekrar calısıyor )
sql sueumunu degıstırmedım bırtek

ek bılgı bu kopma yasandıgında sql server management sutudıo tool ıle baglanmaya calıstıgımda soyle ıkı hata aldım bırısınde error 233 - bırısınde error 18456

233 hatasını sonra gerı almadım .
18456 ile alakalı bır cok vıdeo ızledım ve uyguladım nerdeyse hetsı bırbırının aynısı vıdeo lar . ızledıgım vıdeolardakı cozumlerı uyguladım ( ayrıca benım sıstemde hata yoktu ama ben yınede hatalı hale getırırıp kaydettım sonra gerı duzeltıp kaydettım belkı duzelır dıye ) uygulamıs olmak ıcın denedım aynı hatayı verecek mı

Windows 11 Sql server konusunda biraz sorunlu.
W11 kullanan müşterilerde farklı sorunlarda yaşıyoruz.
W10 şu anda stabil. Eğer W11 kullanıyorsanız sorun bundan da kaynaklı olabilir.

Ben ilk çıktığından beri win11
SQL 2014 17 19 var
30 40 tane DB var
Hiç bi sorun yaşamadım

1 Like

Sorunsuz çalışan yerlerde var ama sorun çıkan müşteri oranı %50 diyebilirim.

pekı sql server 2022 yedegımı sql 2014 de gore nasıl uyarlayacagım acaba cunkı 2019 yukledım samabapos ıcınden gerı yukle dedım gerı yuklemeyı yapamadı malesef

Eski sürüme dönmek için o sürümde alınmış bir yedeğinizin olması gerekiyor.

Münir bey sql portunu modemden kapatarak denemenizi tavsiye ederim.
Muhtemelen dışarıdan saldırı ( Brute Force Attack ) geliyor ve Sql kendini korumaya alıyor.
Bunu size bir çok kez söyledim aslında, Sql portunu dışarıya asla ve asla … Açmamalısınız.

1 Like

tesekkur ederım portu kapattım
@YILDIZHANPOS beyde 2022 aldıgımız yedegı 2019 gore uyarladı ve yukledı kendısınede cok tesekkur ederım suan ıcın calısıyor herkese cok tesekkur ewderım

1 Like

@marikoglu Münir bey Sql sürümünü bir önceki mesajınızda düşürdüğünüz için bu gibi sorunlar kaçınılmazdır.
SambaPOS içinden değil de Management Studio ile yedeği geri yükleyebilirsiniz.
Ama bu ve benzeri sorunlarla sürekli karşılaşacaksınız.
Mümkünse daha eski sağlam bir yedeğinizi kullanmanızı ve aynı Sql sürüm ile devam etmenizi tavsiye ediyorum.