LiwaSoft Sipariş Kaynağı Ayrıştırma

LiwaSoft Entegrasyonlarını kullananlar için geçerlidir.

Aşağıdaki Kodu Bekleyen ve Kuryedeki Kısımlara ekleyebilirsiniz.

[='{TICKET TAG:YS-ID}'!=''?'<L00><block 1 #FFD31C31 center 30><L00><size 18><color white><b>Y<br/>e<br/>m<br/>e<br/>k</b></color></size></block>':'{TICKET TAG:Onay Kodu}'!=''?'<L00><block 1 #FF5F4394 center 30><L00><size 18><color #FFFDD205><b>g<br/>e<br/>t<br/>i<br/>r</b></color></size></block>':'{TICKET TAG:TY-ID}'!=''?'<L00><block 1 #FFFF6529 center 30><size 18><color white><b>T<br/>r<br/>e<br/>n<br/>d</b></color></size></block>':'<L00><block 1 #460b06 center 30><size 22><color white><br/><b>T<br/>E<br/>L</b><br/></color></size></block>']
<L00><block 1 transparent center 3> </block>

<L00><block 5,10,5,5 Black left 100><color white>
    <L00><size 13><sym> </sym></size><size 15><timer [=FD(ADS('{TIME}',-TN('{TICKET STATE MINUTES:Paket}')*60),'HH:mm')] 1>
    <L00>-30:<color LightPink><size 15><m:{0:00}>:<s:{0:00}></size></color>
    <L00><br/>0-60:<color Lime><size 15><m:{0:00}>:<s:{0:00}></size></color>
    <L00><br/>60:<color Lime><size 15><h:{0:0}>h <m:{0:0}>m</size></color>
    <L00><br/><color LightPink><size 15><h:{0:0}>h <m:{0:0}>m</size></color>
    <L00></timer></size><br/>
 <L00><size 20># <color yellow>{TICKET ID} </color></size><br/>
 <L00><size 20>₺ <color white>{TICKET TOTAL}</color></size><br/>
 <L00><size 14>{ENTITY NAME:Paketçi}</size><br/>
 <L00><size 8> </size>
<L00></color></block>

<L00><block 10 transparent left *>
  <L00><size 20>[='{ENTITY NAME:Müşteri}'.replace('<!rn>','<br/>')]</size> <size 20>{ENTITY DATA:Müşteriler:Telefon}[='{TICKET TAG:Getir Müşterisi}'!=''?'<L00>{TICKET TAG:Getir Müşterisi} {TICKET TAG:Müşteri Telefon}<br/>':'']
</size>
  <L00><br/><size 15>[='{TICKET TAG:Adres}'!=''?'{TICKET TAG:Adres}.replace('<!rn>','<br/>')':'{ENTITY DATA:Müşteriler:Adres}'.replace('<!rn>','<br/>')]</size>
  <L00><br/><size 15><color yellow>{TICKET TAG:Ödeme Şekli}</color></size>
<L00></block>

3 Likes