Eylem-Kural İlişkileri Raporu - Action and Rule Relation Report in SambaPOS

Bildiğiniz üzere SambaPOS'ta hangi eylemin hangi kuralda hangi şartla kullanıldığını görebileceğimiz bir alan bulunmamaktadır. Bunun için ancak Eylem-Kural arasındaki isim benzerliğinden faydalanıyoruz. Hangi Kuralda hangi Eylemin hangi şartla kullanıldığının listesini veren bir rapor hazırladım. Daha önceden yapılmışmıdır bilmiyorum ama şuana kadar rastlamadım. Excel e aktarıldığında daha faydalı kullanılabilir. Topluluğumuza faydalı olması ümidiyle....

[#Eylem Kural:1,1,1,1,1,1]
>>F.Kural_Adı|F.Eylem_Adı|F.ParameterValues|F.CustomConstraint|F.EventName|F.RuleConstraints 
{REPORT SQL DETAILS:select 
REPLACE(REPLACE(ar.[Name],',','\,'),'|','\,') as [Kural_Adı],
REPLACE(REPLACE(ac.[Name],',','\,'),'|','\,') as [Eylem_Adı], 
REPLACE(REPLACE(ac.ParameterValues,',','\,'),'|','\,') as ParameterValues ,
REPLACE(REPLACE(ac.CustomConstraint,',','\,'),'|','\,') as CustomConstraint,
REPLACE(REPLACE(ar.EventName,',','\,'),'|','\|') as EventName,
REPLACE(REPLACE(ar.RuleConstraints,',','\,'),'|','\,') as RuleConstraints
from ActionContainers ac
JOIN AppRules ar on ac.AppRuleId=ar.Id
order by ar.Name,ac.Name 
:F.Kural_Adı,F.Eylem_Adı,F.ParameterValues,F.CustomConstraint,F.EventName,F.RuleConstraints
}
2 Likes