Cariye (Müşteriye) Toplu İskonto Yapmak

Cari hesabından ödeme alırken iskonto yapmak istiyor bazı işletmeler. Bunun için gerekli ayarlamaları yapıp işlemi gerçekleştirdik ve raporlarda bu durumu gösterdik. Müşteri Hesap Detayları bölümünde Cari İskonto ve Cari İskonto İptal adında iskonto ve iptal işlemini gerçekleştirecek iki buton oluşturduk. İskonto işlemini tersine uygulayarak yaptığımız işlemi geri alabiliriz.

Hesap Detayları

Kasa Raporundaki İlgili Bölüm
Cari İskonto-Kasa Raporu

1 Like

Bu özelliği şu şekilde patrona bildirim göndererek taçlandırabiliriz.

3 Likes

You're doing great work, mate ! :sunglasses:

Talep olduğunda yapabiliriz evet... Güzel de olur...

The notification feature is really great. Being able to customize it is even more amazing. All our customers who see this feature are excited to purchase the application immediately.

Özelliğimiz taçlandı :white_check_mark:....

4 Likes