Barkod Okutarak Fiyat Değiştirme - Change Price While Scanning Barcode in SambaPOS

Barkod okutarak fiyat değiştirme özelliği

ChangePriceWithBarcode